Om något händer

Fastighetsförsäkring- Bostadsrättsföreningen har  fastigheterna försäkrade!
Felanmälan

Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för reparationer och underhåll av ”allt du ser i din lägenhet” och föreningens fastighets försäkring kan inte omfatta detta ansvar. För att täcka dessa skador krävs ett särskilt bostadsrättstillägg.

För att täcka dessa skador krävs ett särskilt bostadsrättstillägg och vår föreningen har valt att teckna ett sådant kollektivt för samtliga medlemmar. Skälet till detta är att om en skada uppstår i din bostad och du inte har bostadstillägget kan du drabbas av höga kostandsanspråk från föreningen eller föreningens försäkringsbolag eftersom du är ansvarig för bostadsrätten. I normala fall täcker bostadstillägget dessa kostnader. Du behöver alltså inte teckna bostadstillägget privat  

Den försäkring Du behöver teckna privat är en hemförsäkring. En sådan omfattar bland annat all ”personlig” egendom. Den innehåller också en ansvarsförsäkring, vilket är viktigt för dig som bostadsrättsinnehavare. Om du skulle anses som vållande till en skada i din bostadsrätt täcker inte bostadsrättstillägget skador, som uppstår på grund av ditt vållande eller din oförsiktighet. Då träder normalt ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring in och betalar eventuella skadeståndsanspråk från föreningen, föreningens försäkringsbolag eller annan bostadsrättsinnehavare, som kan ha drabbats genom ditt vållande.

Skador på din bostadsrätt skall alltid anmälas till bostadsrättsföreningens styrelse. Orsaken är dels att föreningen tecknat bostadsrättstillägget och dels att oftast blir även föreningens fastighetsförsäkring inblandad i ett skadefall.

Vid skador är grundprincipen att lägenheten skall återställas till det skick, som gällde innan skadan inträffade.

Vid skada som vållats av bostadsrättsinnehavaren får denne stå för den eventuella nedskrivningen som försäkringsbolaget gör samt föreningens självrisk. Med boende avses även de personer som den boende ansvarar för t ex familj, gäster med flera.