Att bo i förening

Att bo i bostadsrättsförening innebär att alla som är medlemmar i föreningen gemensamt äger bostadsområdet. Du blir medlem i föreningen genom att styrelsen efter att du köpt en bostadsrätt, beviljar dig inträde. Samtidigt beviljas den som sålt bostadsrätten utträde ur föreningen.

När du köpt en lägenhet och godkänts som medlem i föreningen, betyder det inte att Du äger själva lägenheten. Huset och även lägenheten ägs av föreningen. Vad man köpt är rätten att bo där, dvs. en bostadsrätt. Som medlem har du däremot såväl rättigheter i den egna lägenheten, som ansvar för att lägenheten sköts på ett tillfredställande sätt.

Föreningens hus och därmed också de enskilda lägenheterna – ägs emellertid av bostadsrättsföreningen.

Ansvar

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar t ex tvättstugor, soprum, trapphus, utomhusytor mm. Detta innebär att Du delar föreningens tillgångar och skulder med alla andra medlemmar i föreningen.

Rättigheter & skyldigheter

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Stadgar

(Här finns en kopia av föreningens stadgar)
Som medlem i BRF Ekängsparken åtar du dig att följa stadgarna i BRF Ekängsparken. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem.

Hemförsäkring

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten, som kan bli dyra att ersätta vid skada. Det är därför viktigt att du som medlem har en hemförsäkring när du bor i bostadsrättsförening och ett brf-tillägg. Alla medlemmar i vår förening har automatiskt ett brf -tillägg via föreningens fastighetsförsäkring. Du behöver alltså inte teckna ett brf-tillägg via din hemförsäkring.

Inre underhåll

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens innerdörrar. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Renovering

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen och eller kyl/frys, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Sök tillstånd innan Du startar med förändringar i lägenheten. Du kan krävas att återställa allt på egen bekostnad om Du inte har tillstånd!

Yttre underhåll

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Det är föreningen som ansvarar för det yttre underhållet såsom ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, rökgångar och ventilationskanaler, målningsarbete av t ex yttersidorna av fönster och dörrar.

Allmänt

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.