Renoveringar1414328361_8

När du planerar att göra en större förändring i din lägenhet, har du i enlighet med föreningens stadgar skyldighet att meddela styrelsen innan åtgärden genomförs. Via blanketten (anmälan åtgärd i bostadsrätt) meddelar Du styrelsen vad du tänker göra.

Exempel på förändringar som ska meddelas styrelsen är:


    Förändringar i planlösning.
    Förändring i rumsindelning.
    Förändring i rumsindelning.
    Ombyggnad av kök i de fall det påverkar vatten, avlopp, ventilation eller elinstallationer.
    Inglasning av balkong.

Använd gärna nedanstående dokument för anmälan om åtgärd i lägenhet!

Blankett för anmälan om åtgärd i lägenhet