1414796103_Recycle_BinSophantering

Inom vårt bostadsområde gäller, med utgångspunkt från Örebro kommuns policy när det gäller avfallshantering, vissa regler för sopsortering .

Alla boende skall sortera:

Matrester för sig i den lilla bruna påsen.
Glas i särskilda kärl avsedda för glas
Plåtburkar, folie och metall i särskilt kärl
Tidningar och reklam i kärl för tidningar
Kartong och papp i kärl för detta
Plast och plastförpackningar i respektive säck och kärl
Batterier och glödlampor i de röda kärlen
Det som sedan finns kvar i kärl för brännbart

Bryter vi mot reglerna får vi dyrare avgifter för sophämtningen som i sin tur höjer den avgift som ni måste betala för att bo här i föreningen.

Källsortering gör Du redan i Dina sorteringskärl. De sorterade soporna slänger Du sedan i respektive kärl i sophuset.

Är Du osäker på hur du skall sortera Dina sopor finns information på kommunens hemsida (www.orebro.se)

Miljöfarligt avfall samt grovsopor lämnar Du själv på kommunens miljöstationer. Kontakta Örebro kommun för närmare information.

OBS !
Inga grovsopor får lämnas i Sop rummet.

 

kolla gärna in:  ’Det är en konst att sopsortera (Örebro Kommun)’