Faciliteter

Vid uthyrning i andra hand måste ansökan lämnas till styrelsen för godkännande innan uthyrningen.

Ansökningshandlingar beställs i samarbete med arbetsterapeut från kommunen.
Styrelsen måsta alltid kontaktas innan arbete påbörjas.

Värmeförsörjningen i området sker med vattenburen värme
Inställningen i varje lägenhet är 21°C

Samtliga lägenheter är anslutna till Telia Trippel Play, detta ingår i din månadsavgift.
I Ditt nätverksuttag i väggen har Du tillgång till bredband, tv och telefoni från Teli. Vill du veta mer om respektive produkt kan du besöka deras webbplatser.

Se gärna separat sida om tjänsterna  Här

Beställning av extra lägenhetsnycklar eller garage nycklar gör till styrelseordförande som beställer dessa via Lås & Säkerhet i Örebro.
Detta är förenat med kostnad för den nya nyckeln.

Snöröjning påbörjas i enlighet med det avtal som vi har med vår fastighetsförvaltare.
Snöskyffel finns att låna i samtliga trapphus / entréer