1414796315_beach_chairUteplatser

En uteplats kan nyttjas på många trevliga sätt. Det innebär också att vi måste ta hänsyn till våra grannar.
Du som bor i lägenhet med balkong bör tänka på att inte skaka Dina mattor från balkongen.

Det är inte tillåtet att sätta upp fästen för markiser i fastighetens fasad.
Inglasning av balkong ska meddelas styrelsen vi blankett ”Anmälan åtgärd i bostadsrätt”

Blankett for anmalan atgard i bostadsrättslägenhet