Resultat från röstningar gällande energiomställning

danieldeimertBrf Ekängsparken, Fastighet, Nyheter

Solkraft

Gemensamhets-el

  • Ja – 38 st
  • Nej – 0

Samtliga lgh har svarat Ja till gemensamhetsel vilket innebär att styrelsen kommer att ge Svea solar klartecken att påbörja arbetet med att installera gemensamel i BRF Ekängsparken.

Datum för ombyggnad återkommer vi med.

 

Solpaneler

  • Ja- 28
  • Nej – 1
  • Ej inlämnat – 9

Då majoriteten svarat att vi ska gå vidare med att installera solpaneler kommer styrelsen att snarast ge Svea solar uppdraget att påbörja installation  av solpaneler i BRF Ekängsparken. Datum för arbetet återkommer vi med.

 

Information gällande Laddstolpar

Styrelsen kommer att jobba vidare med att hitta lämplig/lämpliga platser för laddstolpar inom föreningens område samt ta reda på mer information om laddstolpar innan vi påbörjar ev upphandling.

 

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen för BRF Ekängsparken

// gm Ordf Jan Bohman