Fastigheten – Allmänt

I föreningens stadgar regleras ansvarsfördelningen mellan föreningen och Dig som bostadsrättsinnehavare.
-Bland annat framgår där att det är din skyldighet att håll noggrann tillsyn och att hålla lägenheten i gott skick.
Föreningen svarar för det underhåll och de reparationer som behövs för de anordningar som förser lägenheterna med vatten, el, värme, Stam och grenledningar för avlopp, samt byggnadens yttre skal. Det yttre skalet är tex. taken , fasaderna samt trapphusen .

Det framgår också att ” Föreningen har efter avisering , rätt att erhålla tillträde till lägenheten för att utföra nödvändig tillsyn eller utföra arbeten som erfodras”  (stadgarna § 34 )

I lägenhetsförråden finns huvudkranar för vatten och värme. Dessa måste alltid vara tillgängliga för service.

Nycklar     1414443154_checkin_key

Nyckel till elskåpen samt fastighetsförråd finns hos:

NamnUppgång
Jan Boman62A
Astrid Wass62
Bertil Johansson62A