Trappuppgång och entréer

Trappuppgången ger alltid det första intrycket av huset. Därför finns det all anledning för oss alla att hjälpas åt att hålla den snygg och prydlig.

Av säkerhetsskäl får endast barnvagn, rollator och rullstol förvaras i trapphuset och då på bottenvåningen i utrymmet under trappan

    Blommor och pynt är trevligt i trappan men innebär merarbete för vår städpersonal. Därför bör bostadsrättsinnehavare som förgyllt trapphusen med bl.a. blommor även svara för damning av områden där blommorna står.
    Dörrmattor får inte placeras framför lägenhetsdörren. Naturligtvis skall skor och andra saker inte heller placeras i trapphuset.
    Dörrarna till lägenheterna är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar at hålla rena och fina.