spadeLån av verktyg och redskap

Föreningen har skaffat en del verktyg och redskap för at underlätta medlemmarnas egen skötsel och underhåll av sina lägenheter samt den yttre miljön.

Följande verktyg och redskap finns för utlåning:

  Krattor
  Spadar
  Skottkärror
  Vattenslang

Föreningen har också ett antal andra saker till utlåning:

   Sittmöbler för utomhusbruk
   Weber-grill
   en mindre transportvagn

Allt ovanstående finns i cykelförråden och lånas under eget ansvar.  Gör rent sakerna innan de återlämnas. Rapportera ev. skador till styrelsen.