kontakt

Vill ni skicka in förslag eller önskemål; använd Kontaktformulär

StyrelserollNamn
OrdförandeJan Bohman
SekreterareAstrid Wass
KassörKatarina Resare
LedamotBertil Johansson
LedamotStefan Johansson
SuppleantJohan Engstrand
SuppleantDaniel Deimert
ValberedningLennart Rådberg
ValberedningErik Nordström

Ansvarsområden

Inom styrelsen har vi följande ansvarsområden. Ta gärna kontakt med nedanstående om Ni har några frågor.

Eje Harrysson & Astrid Wass – flyttärenden, namnändringar m.m.
Jan Bohman & Daniel Deimert – städdagar, gemensamma aktiviteter.
Bertil Johansson & Katarina Resare – avtalsfrågor och ekonomi.
Bertil Johansson – nycklar.
Jan Bohman – avfall och återvinning.
Daniel Deimert – hemsidan.
Eje Harryson – felanmälan (vicevärd)