Felanmälan

Kontakta i första hand föreningens vicevärd (Eje Harryson)
Fastighetsskötsel ombesörjes av Riksbyggen.

Felanmälan göres dygnet runt till Riksbyggen. Ny rutin innebär att kontakt skall ske till Riksbyggen även utanför kontorstid/helg.

Använd följande telefonnummer vid kontakt: Tel.0771-860 860

Kundansvarig

Fastighetstekniker  

  Steve Österdahl
  0771-860 860
Lokalvård                          
  Jeanette Danielsson
  0771-860 860

Hemsida: www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan

I enlighet med stadgarna täcker inte föreningen kostnader för fel som faller inom ramen för bostadsrättens inre underhåll. Föreningen kommer således retroaktivt fakturera bostadsrättsinnehavaren för sådana kostnader samt en faktureringskostnad.


Försäkringsskydd

För att ha ett gott skydd vid skador och olyckshändelser som berör fastigheten och boendet behövs tre olika försäkringar.

  Fastighetsförsäkring tecknas av föreningen
  Bostadsrättstillägg tecknas av föreningen
  Hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren

När gör du en felanmälan?

Alla medlemmar har ett ansvar att felanmäla skador, felaktigheter, klotter mm som förekommer i föreningen.
Om något går sönder eller inte fungerar och som du själv inte kan åtgärda då felanmäler du det till  felanmalan@ekangsparken.se
Alla fel som inte är mycket akuta skall anmälas till föreningens styrelse! Småfel som är lätta att åtgärda kostar annars föreningen stora summor.

Felanmäl så här

Anmäl alltså fel enligt följande:

 1. I första hand via e-post felanmalan@ekangsparken.se (som går till berörda i styrelsen).
 2. I andra hand per telefon till ordförande, eller för funktionen annan i styrelsen.
 3. Vid akuta fel som hotar skada av lokaler, om ingen i styrelsen kan nås, Riksbyggen.
Uppgifter vid felanmälan

Vid felanmälan ha följande uppgifter framtagna:


  Bostadsrättsförening – Ekängsparken
  Namn, adress, telefonnr dagtid/kvällstid/mobilnr samt e-postadress
  Lägenhetsnummer
  Beskrivning av felet
  Viktigt! Kom överens om hur inpassering till lägenheten skall ske. (lån av nyckel etc.)Felanmälan

Kontakta i första hand föreningens vicevärd (Eje Harryson)
Fastighetsskötsel ombesörjes av Riksbyggen.

Felanmälan göres dygnet runt till Riksbyggen. Ny rutin innebär att kontakt skall ske till Riksbyggen även utanför kontorstid/helg.

Använd följande telefonnummer vid kontakt: Tel.0771-860 860

Kundansvarig

Fastighetstekniker  

  Steve Österdahl
  0771-860 860
Lokalvård                          
  Jeanette Danielsson
  0771-860 860

Hemsida: www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan

I enlighet med stadgarna täcker inte föreningen kostnader för fel som faller inom ramen för bostadsrättens inre underhåll. Föreningen kommer således retroaktivt fakturera bostadsrättsinnehavaren för sådana kostnader samt en faktureringskostnad.


Försäkringsskydd

För att ha ett gott skydd vid skador och olyckshändelser som berör fastigheten och boendet behövs tre olika försäkringar.

  Fastighetsförsäkring tecknas av föreningen
  Bostadsrättstillägg tecknas av föreningen
  Hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren

När gör du en felanmälan?

Alla medlemmar har ett ansvar att felanmäla skador, felaktigheter, klotter mm som förekommer i föreningen.
Om något går sönder eller inte fungerar och som du själv inte kan åtgärda då felanmäler du det till  felanmalan@ekangsparken.se
Alla fel som inte är mycket akuta skall anmälas till föreningens styrelse! Småfel som är lätta att åtgärda kostar annars föreningen stora summor.

Felanmäl så här

Anmäl alltså fel enligt följande:

 1. I första hand via e-post felanmalan@ekangsparken.se (som går till berörda i styrelsen).
 2. I andra hand per telefon till ordförande, eller för funktionen annan i styrelsen.
 3. Vid akuta fel som hotar skada av lokaler, om ingen i styrelsen kan nås, Riksbyggen.
Uppgifter vid felanmälan

Vid felanmälan ha följande uppgifter framtagna:


  Bostadsrättsförening – Ekängsparken
  Namn, adress, telefonnr dagtid/kvällstid/mobilnr samt e-postadress
  Lägenhetsnummer
  Beskrivning av felet
  Viktigt! Kom överens om hur inpassering till lägenheten skall ske. (lån av nyckel etc.)Felanmälan

Kontakta i första hand föreningens vicevärd (Eje Harryson)
Fastighetsskötsel ombesörjes av Riksbyggen.

Felanmälan göres dygnet runt till Riksbyggen. Ny rutin innebär att kontakt skall ske till Riksbyggen även utanför kontorstid/helg.

Använd följande telefonnummer vid kontakt: Tel.0771-860 860

Kundansvarig

Fastighetstekniker  

  Steve Österdahl
  0771-860 860
Lokalvård                          
  Jeanette Danielsson
  0771-860 860

Hemsida: www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan

I enlighet med stadgarna täcker inte föreningen kostnader för fel som faller inom ramen för bostadsrättens inre underhåll. Föreningen kommer således retroaktivt fakturera bostadsrättsinnehavaren för sådana kostnader samt en faktureringskostnad.


Försäkringsskydd

För att ha ett gott skydd vid skador och olyckshändelser som berör fastigheten och boendet behövs tre olika försäkringar.

  Fastighetsförsäkring tecknas av föreningen
  Bostadsrättstillägg tecknas av föreningen
  Hemförsäkring tecknas av bostadsrättsinnehavaren

När gör du en felanmälan?

Alla medlemmar har ett ansvar att felanmäla skador, felaktigheter, klotter mm som förekommer i föreningen.
Om något går sönder eller inte fungerar och som du själv inte kan åtgärda då felanmäler du det till  felanmalan@ekangsparken.se
Alla fel som inte är mycket akuta skall anmälas till föreningens styrelse! Småfel som är lätta att åtgärda kostar annars föreningen stora summor.

Felanmäl så här

Anmäl alltså fel enligt följande:

 1. I första hand via e-post felanmalan@ekangsparken.se (som går till berörda i styrelsen).
 2. I andra hand per telefon till ordförande, eller för funktionen annan i styrelsen.
 3. Vid akuta fel som hotar skada av lokaler, om ingen i styrelsen kan nås, Riksbyggen.
Uppgifter vid felanmälan

Vid felanmälan ha följande uppgifter framtagna:


  Bostadsrättsförening – Ekängsparken
  Namn, adress, telefonnr dagtid/kvällstid/mobilnr samt e-postadress
  Lägenhetsnummer
  Beskrivning av felet
  Viktigt! Kom överens om hur inpassering till lägenheten skall ske. (lån av nyckel etc.)